Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
For information about the corona virus for employees and students, see lunduniversity.lu.se - Click here to close this messageForinformationaboutthecoronavirusforemployeesandstudents,seelunduniversity.lu.se
You are here

Klinisk termin inom Läkarprogrammet för svensktalande ut­bytesstu­den­ter

Läkarprogrammet vid Lunds universitet ges endast på svenska. Studenter vid våra utländska partneruniversitet som har goda kunskaper i svenska är välkomna att ansöka om utbytesstudier vid läkarprogrammets kliniska terminer (termin 6-9). Observera att du endast kan söka hela terminer om 30 hp, ej delar av termin. Inresande studenter placeras med huvudstudieort i Lund, Malmö eller Helsingborg (pendling till andra sjukhus kan förekomma).

Språkkrav

Mycket goda kunskaper i svenska (länk till antagning.se) motsvarande nivå B2; Svenska B från gymnasiet eller Komvux alternativt TISUS test.

Komvux webbplats

TISUS test (länk till annan webbplats)

Studenter med svenska, danska eller norska som modersmål behöver ej inkomma med språkintyg.

Kliniska terminer

Termin 6-9 inom läkarprogrammet ges i Lund, Malmö och Helsingborg. Placeringsort meddelas i samband med kursstart.

Termin 6: Klinisk medicin 1

 • Akutmedicin
 • Lungmedicin
 • Njurmedicin
 • Gastroenterologi
 • Kardiologi
 • Hematologi
 • Endokrinologi

Termin 7: Klinisk medicin 2

 • Infektion
 • Dermato-venerologi
 • Neurologi
 • NK
 • Reumatologi
 • Ögonsjukdomar
 • Öron-näsa-hals

Termin 8: Klinisk medicin 3

 • Kirurgi
 • Ortopedi
 • Urologi
 • Anestesi
 • Onkologi
 • Kärlkirurgi
 • Handkirurgi
 • KUA

Termin 9: Klinisk medicin 4

 • Ob/gyn
 • Pediatrik
 • Psykiatri
 • BUP
 • Beroendelära

Mer information om läkarprogrammet

Om läkarprogrammet (länk till Lunds universitets centrala webbplats)

Page Manager: