The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Klinisk termin inom Läkarprogrammet för svensktalande ut­bytesstu­den­ter

Läkarprogrammet vid Lunds universitet ges endast på svenska. Studenter vid våra utländska partneruniversitet som har goda kunskaper i svenska är välkomna att ansöka om utbytesstudier vid läkarprogrammets kliniska terminer (termin 6-8). Observera att du endast kan söka hela terminer om 30 hp, ej delar av termin. Inresande studenter placeras med huvudstudieort i Lund, Malmö eller Helsingborg (pendling till andra sjukhus kan förekomma).

Språkkrav

Mycket goda kunskaper i svenska (antagning.se) motsvarande nivå B2; Svenska 3 eller Svenska B från gymnasiet eller Komvux alternativt TISUS test.

Komvux webbplats

TISUS test (Språk- och litteraturcentrums webbplats)

Studenter med svenska, danska eller norska som modersmål behöver ej inkomma med språkintyg.

Kliniska terminer

Termin 6-9 inom läkarprogrammet ges i Lund, Malmö och Helsingborg. Placeringsort meddelas i samband med kursstart.

Termin 6: Klinisk medicin 1

 • Akutmedicin
 • Lungmedicin
 • Njurmedicin
 • Gastroenterologi
 • Kardiologi
 • Hematologi
 • Endokrinologi

Termin 7: Klinisk medicin 2

 • Infektion
 • Dermato-venerologi
 • Neurologi
 • NK
 • Reumatologi
 • Ögonsjukdomar
 • Öron-näsa-hals

Termin 8: Klinisk medicin 3

 • Kirurgi
 • Ortopedi
 • Urologi
 • Anestesi
 • Onkologi
 • Kärlkirurgi
 • Handkirurgi
 • KUA

Termin 9: Klinisk medicin 4

Antagna studenter till Termin 9: Klinisk medicin 4 behöver lämna in utdrag från polisens belastningsregister i hemlandet.

 • Ob/gyn
 • Pediatrik
 • Psykiatri (inte möjligt att hoppa över psykiatrin!)
 • BUP
 • Beroendelära

Mer information om läkarprogrammet

Om läkarprogrammet (Lunds universitets centrala webbplats)